Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva (IBS, skratka je odvodená od anglického slovného spojenia „Irritable Bowel Syndrome“) je jedným z najčastejších črevných ochorení. Typicky sa vyskytuje v období dospievania a ranej dospelosti. Ženy postihuje […]